IP DAY 2023 Kobieca strona innowacji

IP Day, znany też jako Światowy Dzień Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day) obchodzony jest corocznie 26 kwietnia, aby uczcić rocznicę wejścia w życie Konwencji ustanawiającej WIPO.

IP Day świętowany od 2000 r.,  ma na celu zwiększyć świadomość społeczną na temat roli własności intelektualnej (np. patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich) w promowaniu innowacji i twórczości. Poprzez organizowanie różnych wydarzeń, konferencji, paneli dyskusyjnych, konkursów, WIPO i inne instytucje na całym świecie starają promować wiedzę na temat pozytywnego wpływu własności intelektualnej na rozwój gospodarczy, kulturalny i technologiczny.

Wydarzenie sprzyja dyskusji na temat wyzwań związanych z własnością intelektualną oraz poszukiwaniu równowagi między interesami twórców a potrzebami społeczeństwa. W tym roku skupia uwagę również na wyrównywaniu pozycji kobiet i mężczyzn.

Spotkajmy się 26 kwietnia:
WIPO – World Intellectual Property Day Virtual Events Calendar
PIRP – kalendarz wydarzeń … 26 kwietnia to również dzień darmowych konsultacji, zapraszamy do kontaktu i  z naszą kancelarią
UPRP – konferencja pt. „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa”
Wydział Prawa UwB – seminarium „Innowacyjność kobiet w nauce, biznesie i samorządzie”