Kolejna edycja SME FUND – do 1000 euro na ochronę znaków i wzorów

Ruszyła kolejna edycja programu SME FUND Ideas Powered for business!
Ponownie można uzyskać dofinansowanie na rejestrację znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. 
Z bonu o maksymalnej wartości 1000 euro można sfinansować:
a) 75% opłat urzędowych za zgłoszenie w kraju/UE,
b) 50 % opłat urzędowych za zgłoszenie poza UE.

Dotacja nie podlega zwrotowi nawet, jeżeli urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa.

Wnioski można składać od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r., przy czym ilość środków jest ograniczona – dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Wniosek może być złożony i rozliczony przez pełnomocnika.     

Kolejność działań:        

1. Złożenie wniosku o dotację z SME FUND;          
2. Otrzymanie dotacji (bonu) – ok. 15 dni od poprawnego złożenia wniosku;           
3. Złożenie wniosku do właściwego urzędu patentowego – bon należy wykorzystać przez okres maks. 4 miesięcy;       
4. Zwrot kosztów – środki są przekazywane bezpośrednio na konto MŚP po ok. 1 mies. od złożeniu wniosku o refundację.

 

szerzej: EUIPO, SME FUND