bg-slider

Wartość pomysłu znajduje się w jego użyciu.

T. Edison

MRS Kancelaria Prawno-Patentowa specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed krajowymi urzędami patentowymi, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. W celu zapewnienia kompleksowej ochrony interesów naszych Klientów współpracujemy z zagranicznymi pełnomocnikami, europejskimi rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi i specjalistami z różnych dziedzin nauki i techniki.

Aktualności

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU