ZESPÓŁ

Magdalena Rutkowska-Sowa

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO, doktor nauk prawnych. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz kursy własności intelektualnej w ramach: International Business and Trade Summer Law Program (Columbus School of Law) i Course on General problems of transnational law and its implications for the companies in international trade (Universidad de Deusto). Absolwentka programu TOP 500 Innovators realizowanego w Cambridge University oraz Oxford University. Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, od 2017 r. pełni funkcję wicedziekana Okręgu Podlaskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pełni funkcję pełnomocnika Rektora UwB ds. własności intelektualnej. Wykładowca, prelegent na konferencjach i szkoleniach oraz autorka publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Agnieszka Chorzempa

Aplikantka rzecznikowska przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku otrzymując wyróżnienie w Konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji. Doświadczenie zawodowe zdobywała  współpracując z rzecznikami patentowych i radcami prawnymi, prowadząc sprawy dotyczące ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz domen internetowych.