specjalizacja

ZNAKI TOWAROWE

Kluczowym etapem przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jest wybór nazwy lub logo, pod którym oferowane będą towary i świadczone usługi. Przemyślana decyzja pozwala zabezpieczyć najcenniejsze źródło promocji, uzyskać wartościowy składnik majątku i tym samym budować stabilną pozycję na rynku. Dokonana zbyt pochopnie może spotkać się z reakcją konkurencji: skutkować wezwaniami do zaniechania naruszeń, wniesieniem sprzeciwu podczas procesu rejestracji znaku towarowego, czy próbami unieważnienia już uzyskanego prawa. 

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie sprawdzenia dostępności oznaczenia, wyboru jego formy i uzyskania prawa ochronnego, zarówno w kraju, UE, jaki i wyznaczonych państwach na świecie. Pomaga utrzymać optymalną ochronę zarejestrowanego znaku towarowego i monitorować naruszenia. Doradzając uwzględnia aspekty prawne, jak i biznesowe kreowania marki.

WZORY PRZEMYSŁOWE

Współcześnie konsumenci oprócz jakości i funkcjonalności produktów cenią sobie ich wyjątkowy wygląd. Wzory przemysłowe pozwalają chronić unikalny design i na jego podstawie budować przewagę rynkową.

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie sprawdzenia nowości opracowanego rozwiązania, prowadzi proces rejestracji wzoru przemysłowego w Polsce, UE oraz w wybranych ze względu na przyjętą strategię krajach na świecie. Koordynuje działania mające na celu utrzymanie uzyskanego prawa w mocy. Doradzając zwraca uwagę na aspekty prawne, biznesowe i trendy branży.

102062

WYNALAZKI,
WZORY UŻYTKOWE 

Proces ubiegania się o patent albo prawo ochronne jest skomplikowany, długotrwały i kosztowny. Wymaga odniesienia się do światowego stanu techniki, podjęcia terminowych decyzji i prawidłowego przygotowania zgłoszenia, które finalnie wyznaczy zakres uzyskanej ochrony. Udzielone prawo przyznaje monopol na korzystanie z opracowanego rozwiązania, a tym samym stwarza swobodę i bezpieczeństwo funkcjonowania na rynku.

Kancelaria przygotowuje pełną dokumentację oraz prowadzi proces patentowania. Oferuje pomoc w zbadaniu stanu techniki, ustaleniu sytuacji prawnej rozwiązań technicznych i wdrożeniu długofalowej strategii ochrony. W celu zapewnienia kompleksowej analizy współpracuje ze specjalistami dziedzinowymi oraz europejskimi rzecznikami patentowymi.

All_rights_reserved_logo.svg

UTWORY,NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Nie wszystkie rozwiązania twórcze dla zapewnienia ich ochrony wymagają procesu rejestracji. Często dobrze skonstruowana umowa jest w stanie ukształtować właściwe warunki współpracy w relacjach twórcy z podmiotem zainteresowanym komercjalizacją, czy z uczelnią. Monitoring praw pozwala identyfikować naruszenia i im zapobiegać, bądź dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym lub w drodze negocjacji.

Kancelaria świadczy pomoc w konstruowaniu licencji, umów przenoszących prawa, regulaminów zarządzania prawami autorskimi oraz innych dokumentów dotyczących korzystania z autorskich praw majątkowych. Optymalizuje proces zabezpieczania tajemnicy przedsiębiorstwa. Reprezentuje klientów w sprawach dotyczących stosowania prawa autorskiego i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz dochodzenia roszczeń z nich wynikających.

img_533243

SZKOLENIA

Własność intelektualna to dział prawa wymagający aktualnej wiedzy, śledzenia zmian w przepisach prawa, znajomości orzecznictwa, obserwacji trendów biznesowych. Udowadnia, że w oparciu o twórcze pomysły, innowacyjne podejście do problemu można zbudować przewagę rynkową.

Kancelaria oferuje szeroki pakiet szkoleń z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, prawa nieuczciwej konkurencji, czy zarządzania zasobami własności intelektualnej. Ich plan dostosowywany jest do potrzeb klientów, uwzględnia specyfikę poszczególnych branż, ma na celu wskazanie możliwych ścieżek rozwiązania realnych zagadnień ze świata IP.