F

Podstawowy dokument do rozliczeń między przedsiębiorcami, ale także hasło przypominane przez urzędy do spraw własności intelektualnej i rzeczników patentowych, niestety z dopiskiem „wprowadzające w błąd” (szerzej: UPRPEUIPO). Warto zapamiętać, że urzędy nie wysyłają swoim użytkownikom faktur, a kwestie realizacji i monitorowania wszelkich opłat można zlecić rzecznikowi patentowemu.

Pożądany element zgłoszenia wynalazku i obowiązkowy wzoru użytkowego. Ich układ, sposób przygotowania, ponumerowania i opisu musi spełniać wymogi formalne określone przepisami prawa.