O

Rozpoczynając proces rejestracji dobra własności przemysłowej w większości urzędów należy liczyć się z dwoma podstawowymi rodzajami opłat: za zgłoszenie i za ochronę. Pierwsze są jednorazowe, co do zasady wnosi się je wraz z podaniem o udzielenie prawa. W przypadku drugich trzeba pamiętać, że prawa udzielane są na czas określony, podzielony na okresy, a utrzymanie ochrony w  każdym następnym wymaga wniesienia kolejnej opłaty. Wysokość opłat różni się  w zależności od dobra własności przemysłowej, zmienia się wraz z upływem czasu. Niewniesienie opłaty w określonym przepisami terminie skutkuje wygaśnięciem prawa. Warto też przypomnieć, że urzędy nie wystawiają faktur z tytułu wniesienia opłat.