Zwrot do 1500 euro za ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Komisja Europejska i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchamiają fundusz dotacji w wysokości 20 mln euro, mający na celu ułatwienie Małym i Średnim Przedsiębiorstwom (MŚP) z całej Unii Europejskiej ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Środki mogą być przeznaczone na dwa typy usług lub ich kombinację:
1.       Usługa nr 1 – 75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan);
2.       Usługa nr 2 – 50% zniżki na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów.

W 2021 roku przewidzianych jest 5 rund aplikacyjnych, nabór wniosków rozpocznie się  11 stycznia. Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku dla każdego okna dla usługi nr 1 (usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej) lub usługi nr 2 (rejestracja znaku towarowego lub wzoru przemysłowego) lub kombinacji ich obu.

W przypadku otrzymania usługi w jednym oknie i zamiaru złożenia wniosku o kolejną, złożenie wniosku o tę samą usługę nie jest możliwe. W przypadku otrzymania Usługi nr 1, można wnioskować jedynie o Usługę nr 2. Powtórne wnioskowanie o tę samą usługę jest niemożliwe.

W przypadku odmowy w jednym oknie można złożyć ponowny wniosku w kolejnym otwartym oknie. Jednak w przypadku wysłania więcej niż jednego wniosku w otwartym oknie tylko pierwsza wersja wniosku jest brana pod uwagę. Wszystkie przesłane wersje kolejne będą automatycznie uznawane za niedozwolone.

Maksymalna kwota zwrotu kosztów będzie wynosić 1500 EUR na wnioskodawcę.

Wymagane działania:
1. złożenie  wniosku poprzez stronę EUIPO (formularz online oraz dokumentacja wymagana do sprawdzenia statusu MŚP i ustalenia, czy wniosek może zostać rozpatrzony);

2. w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji – wykonanie usługi IP scan lub zgłoszenie  znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w wybranym urzędzie (krajowym, unijnym lub Beneluksu)

3. ubieganie się o refundację.

Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania wniosku, który może podlegać refundacji.

szerzej: The Ideas Powered for Business SME Fund