A

Określenie dotyczące pierwotnego twórcy utworu, czy dobra własności przemysłowej. Zawsze przysługują mu prawa osobiste, inaczej może dziać się jednak w przypadku praw majątkowych, których nabycie może następować w sposób pierwotny lub wtórny na rzecz innego podmiotu. W praktyce autor rzadko jest synonimem dysponenta praw, zagadnienia podmiotowe powinny być więc szczegółowo sprawdzane przed zawarciem umowy  z zakresu prawa własności intelektualnej.