Ś

Dokument wydawany przez UPRP potwierdzający uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy albo wzór użytkowy. Znajduje się na nim pieczęć z wizerunkiem orła w koronie i napisem w otoku: „Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej”. Świadectwo jest uwieńczeniem procesu rejestracji, przy czym od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego do otrzymania świadectwa często upływa nawet pół roku.