Rada rzecznika za przewodnika

Wakacje w pełni, więc trochę o podróżowaniu, o tym jak Kraków będzie jeździł do Katowic, a czasem do Poznania lub Warszawy, Kielce do Lublina, Wrocław do Poznania, a Białystok będzie wzmacniał związki z Warszawą. Uszczegółowienie tras nastąpiło chwilę przed startem.

Wczoraj – 30 czerwca – opublikowano trzy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. Zgodnie z pierwszym, w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz.U. 2020, poz. 1152) następującym sądom okręgowym przekazuje się rozpoznawanie spraw własności intelektualnej:

1) Sądowi Okręgowemu w Gdańsku – z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Bydgoszczy, Elblągu, Koszalinie, Olsztynie,
Słupsku, Toruniu i we Włocławku;

2) Sądowi Okręgowemu w Katowicach – z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach,
Krakowie, Nowym Sączu, Opolu, Rybniku i Tarnowie;

3) Sądowi Okręgowemu w Lublinie – z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Kielcach, Krośnie, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Tarnobrzegu i Zamościu;

4) Sądowi Okręgowemu w Poznaniu – z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze,
Kaliszu, Koninie, Legnicy, Łodzi, Sieradzu, Szczecinie, Świdnicy, we Wrocławiu i w Zielonej Górze;

5) Sądowi Okręgowemu w Warszawie – z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce, Piotrkowie
Trybunalskim, Płocku, Suwałkach i Warszawa-Praga w Warszawie.

W świetle regulacji drugiego, rozporządzenia w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych (Dz.U. 2020, poz. 1151) następującym sądom apelacyjnym przekazuje się rozpoznawanie spraw własności intelektualnej:

1) Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie – z obszaru właściwości sądów apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie, z części obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie obejmującej obszar właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, z części obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi obejmującej obszar właściwości sądów okręgowych w Piotrkowie Trybunalskim i Płocku oraz z części obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie obejmującej obszar właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie;

2) Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu – z obszaru właściwości sądów apelacyjnych w Katowicach i we Wrocławiu, z części obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie obejmującej obszar właściwości sądów okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, z części obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi obejmującej obszar właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi i Sieradzu oraz z części obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie obejmującej obszar właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

Nowe lokalizacje wskazuje również rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. 2020, poz. 1153).

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

To jednak nie jedyne zmiany na krajowej mapie własności intelektualnej.

1 lipca zaczynają obowiązywać przepisy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 288, 875). W świetle jej postanowień Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Poszerzeniu ulega również zakres spraw, w których pełnomocnikiem strony może być rzecznik patentowy. Od dziś są to sprawy z zakresu własności intelektualnej, a zatem:

– o ochronę praw autorskich i pokrewnych;

– o ochronę praw własności przemysłowej;

– o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;

– o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

– o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;

– o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Ustawa precyzuje też zasady reprezentacji przez profesjonalnych pełnomocników. Wprowadza regulacje dotyczące zabezpieczenia, wyjawienia lub wydania środka dowodowego, roszczenia informacyjnego oraz dwa nowe rodzaje powództw.

… Dobry przewodnik zdecydowanie w cenie!