R

®  – oznaczenie umieszczane w sąsiedztwie znaku towarowego potwierdzające  rejestrację w urzędzie patentowym („R” pochodzi od słowa “registered”). Jego stosowanie jest uprawnieniem a nie obowiązkiem uprawnionego, natomiast zgodnie z polskim prawem ten, kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z ochrony, podlega karze grzywny.