Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty, fakturami lub sfałszowanymi decyzjami

W związku z wprowadzeniem tzw. tarczy antykryzysowej w okresie pomiędzy 8 marca a 30 czerwca 2020 r. terminy na złożenie sprzeciwu wobec zgłoszeń znaków towarowych nie biegły, a rozpoczęte zostały przerwane i biegły na nowo od 1 lipca 2020 r. Tym samym 1 października 2020 r. upłynął bieg terminów na wniesienie sprzeciwów dla ponad 5 500 zgłoszeń znaków towarowych,  w praktyce oznaczało to, że Urząd Patentowy RP mógł zakończyć postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe i od 12 października rozpocząć wysyłkę decyzji do uprawnionych. Zgodnie z przewidywaniami korespondencja na tak dużą skalę pobudziła do aktywności również podmioty podszywające się pod Urząd.

Proceder  fałszowania decyzji urzędów i  wystawiania w ich imieniu faktur za ochronę dóbr własności przemysłowej kwitnie od wielu miesięcy.  Prowadzone są kampanie informacyjne, wzywające do dokładnego sprawdzania numerów kont, na które dokonuje się przelewów, tworzone są rejestry firm generujących faktury wprowadzające w błąd (utworzony przez EUIPO liczy już ponad 205 rekordów).  Urząd Patentowy RP złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 270 § 1 oraz 286 § 1 w zw. z art. 13 § 1 Kodeksu karnego polegających na podrobieniu dokumentów tj. decyzji o udzieleniu praw ochronnych oraz prowadzeniu działalności noszącej znamiona oszustwa.

Po otrzymaniu listu lub faktury warto uważnie sprawdzić czego one dotyczą, kto jest ich nadawcą. Należy pamiętać, że urzędy nie wystawiają faktur, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie, korespondencja powinna wpływać na jego adres. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Jednocześnie przypominamy, że kwestie dozorowania opłat związanych z uzyskaniem i utrzymaniem  ochrony w mocy można powierzyć rzecznikowi patentowemu.