Nabór na aplikację rzecznikowską

PIRP ogłosiła nabór na kolejną edycję aplikacji rzeczniowskiej. Egzamin konkursowy obejmujący swoim zakresem: podstawy prawa własności przemysłowej, elementy wiedzy technicznej, elementy prawa konstytucyjnego, zadania rzecznika patentowego, znajomość jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, odbędzie się 10 października 2020 roku.

Wniosek o wpis na listę aplikantów można składać do 10 września 2020 roku, więcej informacji pod adresem:  https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/egzamin-konkursowy-2020/

Aplikacja trwa 3 lata, zajęcia odbywają się w Warszawie.