K

Klasyfikacja wykorzystywana podczas rejestracji znaku towarowego. Pozwala przygotować wykaz towarów i usług oferowanych pod danym oznaczeniem oraz uporządkować je w ramach 45 klas. Korzystanie z klasyfikacji znacznie przyspiesza badanie zgłoszenia znaku towarowego. Właściwie wytypowane klasy określają  zakres uzyskiwanej ochrony (przy czym pierwotną listę towarów i usług można ograniczyć, natomiast po dacie zgłoszenia nie jest możliwe jej rozszerzenie). Ilość wybranych klas wpływa na wysokość opłat wnoszonych za zgłoszenie lub ochronę znaku towarowego.