D

Wygląd produktu, który może być chroniony prawem z rejestracji na wzór przemysłowy. W tym przypadku zabezpieczane są cechy zewnętrzne, to jak produkt wygląda, a nie jak działa. Ochrona może stanowić uzupełnienie ochrony patentowej lub ochrony autorskoprawnej.